Kompassen är oumbärlig

Långt före vår tid så uppfanns något som fick namnet kompass. Den användes för att kunna navigera på haven och människan upptäckte nya länder med hjälp av denna fantastiska uppfinning. Kompassen resulterade i nya mänskliga kontakter och på vis kunde affärshandeln mellan olika länder uppstå.

Kompassen har vi alla hört talas om i olika sammanhang. Många kom i kontakt med den redan på skolgården och fick till uppgift att efter en karta försöka hitta de olika markerade punkterna. Det skulle ske genom att vända sig åt olika håll med kompassen i handen för att hitta rätt väderstreck som var utmärkt på kartan. Det kallades orientering och blev tidigt en mycket populär sport i skolan likväl som i hela landet. Att komma till helt okända marker och utöva sporten är en riktig utmaning. Att i skog och mark hitta rätt med hjälp av karta och kompass i dagsljus och även på natten då det är mörkt, ja det kräver en bra kompass och att deltagarna vet hur den fungerar.

Att hitta kontrollerna under orienteringen och dessutom på tid

I orientering gäller det att hitta skärmar som är orange-vita, där finns det en kontrollpunkt och dessa finns markerade på kartan man använder sig av. Nattetid är skärmarna gjorda av reflexmaterial för att kunna hittas. Det kräver god kondition hos de som utövar sporten. Det kan vara tuffa väderförhållanden plus snårig terränger att orientera sig i. Allt går på tid och med kompassen som ledstjärnan i sporten är den oumbärlig för att kunna komma i mål.

Kompasser visar alltid åt vilket håll de fyra väderstrecken: norr, syd, öst och väst ligger. Mellan väderstrecken går det att avläsa exempelvis nordostlig riktning och många flera. Orienteraren behöver både kunna läsa kartan under sitt lopp samt använda sig av kompassen för att kunna göra de markeringarna som krävs. Det är en tuff sport och kompassen blir bästa vännen under tiden som tävlingen pågår.

På kompassen finns kompasshuset som vrids i olika riktningar för att hitta de markerade kontrollpunkterna på kartan. Genom kompasshuset får orienteraren fram detaljerade kurser och hittar lättare fram. Sporten i sig ger både rejält med motion i form av löpningen i terrängen utomhus, vilket ger mycket frisk luft. Samtidigt får hjärnan jobba med att ta ut rätt riktning på kompassen genom att titta på kartan och få in kompassnålen mot rätt riktning.

Det är en konst att kunna följa en kompass och många börjar tidigt att träna på det. De flesta lär sig snabbt att använda kompasshuset för att hitta rätt väderstreck. Det finns stor nytta för alla att kunna avläsa en kompass. För orienteraren är denna unika uppfinning helt avgörande för att utföra sporten.

Lämna en kommentar